Vertalen Nederlands Duits

Duidelijk Duits

Nederlanders hebben een bijzondere taalverhouding met Duitsers. Sommige Duitsers vinden dat het Nederlands best wel veel op het Duits lijkt. Totdat ze het zelf moeten gaan spreken of schrijven. Dan blijken er toch wel veel verschillen te zijn! Om te beginnen zijn er toch wel grote cultuurverschillen.

De Duitse taal is over het algemeen veel duidelijker dan de Nederlandse. In het Duits wordt elke twijfel weggenomen en is de spreker (of schrijver) de baas. Terwijl er in het Nederlands veel meer ruimte is voor interpretatie van de lezer of luisteraar. Dubbelzinnigheid geeft de spreker of schrijver de ruimte om meerdere doelgroepen tegelijk aan te spreken, meerdere boodschappen over te brengen of een reactie uit te lokken waardoor er een discussie ontstaat. We illustreren dit aan de hand van commerciële teksten, oftewel reclameteksten.

Het vertalen van Nederlandse teksten naar het Duits

Omdat het Duits duidelijk en ondubbelzinnig is, kun je de tekst pas goed vertalen als je de Nederlandse tekst goed hebt ontleed en alle inhoudelijke vragen over de tekst hebt beantwoord. Want er is geen ruimte vragen, vraagtekens, halve mededelingen en aannames dat de lezer de rest van de tekst zelf wel kan invullen. Vaak zie je dat vertalers Duits heel veel vragen hebben over een te vertalen tekst, en alle anderstalige vertalers helemaal niet.

En andersom, Duits naar Nederlands, dat is zeker wel makkelijker!

Een zo letterlijk mogelijke vertaling naar het Nederlands willen ze graag, schrijvers van Duitse teksten. Ze gaan ervan uit dat de boodschap bij Nederlanders net zo wordt geaccepteerd als door Duitsers. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Als een tekst té recht voor zijn raap is en er geen ruimte is voor interpretatie of grapjes, wordt de tekst als dominerend en star ervaren of  saai. Nederlandse lezers of luisteraars verliezen dan hun interesse en verlaten de website. In dat geval is het juist belangrijk om wat losser te vertalen, maar wel in te spelen op de interesses van de doelgroep. Dus nee, Duits Nederlands vertalen is zeker niet makkelijker! Je moet toch constant naar de doelgroep kijken en de tekst hierop aanpassen. Dat is transcreatief vertalen.

Naast reclameuitingen worden er ook veel technische en juridische teksten vertaald. Hierbij geldt wél dat er zo letterlijk mogelijk moet worden vertaald. Ook al vinden Nederlanders dat maar saai.

Vertalen Nederlands Frans

Vertalingen Nederlands Frans? Mais oui!

In 1996 zijn we met ons vertaalbureau gestart, toen waren Franse vertalingen de basis. Intussen bieden we bijna alle talen aan. Dus plaats uw aanvraag en ontvang een passende aanbieding!
Franse teksten nemen nog altijd een belangrijke plek in bij ons vertaalbureau. Vanuit en naar het Frans vertalen doen we dus nog steeds en avec plaisir!

Frankrijk, België, Zwitserland, Afrika, Canada, Cariben

Natuurlijk volgen wij de ontwikkelingen in Frankrijk op de voet. En zijn we op de hoogte van de nieuwste taalontwikkelingen. Maar we bieden niet alleen Franse vertalingen voor Frankrijk, maar ook voor België, Canada, Zwitserland en Afrikaanse en Caribische gebieden. Voor elk taalgebied gelden weer andere taalregels en vocabulaire, dus het is belangrijk dit onderscheid te maken. Onze vertalers zijn native speakers uit het gebied waarvoor u kiest, dus uw vertaalde tekst is altijd raak!

Het doel en het doelland van de vertaling

We kunnen elke soort tekst vertalen in het Frans of juist vanuit het Frans. Of het nu gaat om een website tekst of tekst voor een brochure, correspondentie, contract, jaarverslag of technische handleiding, we hebben voor elke soort tekst een specialist.

Zo is het erg belangrijk om een goede handleiding te hebben in de taal van het land waarnaar uw product wordt geëxporteerd. Vaak moet u aan veiligheidsregels voldoen en alleen al daarom een Franse tekst opstellen. Maar het is ook belangrijk om rekening te houden met het ‘doelland’, juist omdat het Frans in de genoemde gebieden zo erg verschilt! Alleen zo kunt u de veiligheid van de gebruikers van uw product garanderen.

Ook voor juridische teksten is het belangrijk de locatie te kennen waar de vertaalde tekst gebruikt zal worden. In sommige landen moet een juridische vertaling niet alleen getekend zijn door de beëdigde vertaler, maar moet er ook een apostille worden toegevoegd. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan even bij de juridische vertalingen.

Heeft u óók een Engelse vertaling nodig? Klik hier.

frans vertalingen

Vertalen Nederlands Engels

Vertalen Nederlands Engels

In de praktijk komen vertalingen Nederlands Engels erg veel voor. Wij hebben dan ook veel ervaring opgedaan op het gebied van het vertalen in de combinatie Nederlands – Engels. Maar ook de combinatie Engels Nederlands wordt veel gevraagd. Vooral voor contracten, diploma’s en dergelijke, dan is namelijk een beëdigde vertaling nodig.

Een beëdigde vertaling Engels wordt ook vaak gevraagd, vaak ook voor contracten of juridische documenten en door mensen die willen emigreren. Soms hebben ze dan ook een apostille nodig. Hoe dit precies werkt kunt u lezen bij de juridische.

Engelse vertalingen geven uw business een boost!

Uw website wordt opeens veel beter gevonden in het buitenland, u krijgt meteen meer aanvragen en leads, uw insta pagina wordt opeens beter bezocht en de verkopen stijgen!
Alleen maar door Engelse teksten te plaatsen? Nee, het moeten wel goede Engelse vertalingen zijn. Die uw doelgroep aanspreken en aanzetten tot actie. Pas dán zie je die stijgende lijn in website bezoeken en uiteindelijk ook internationale handel.

Productbeschrijvingen en reclame uitingen via website en socials zoals insta en facebook moeten gericht zijn op de doelgroep. Daarbij gaan we bij de woordkeuze uit van deze doelgroep. Maar ook de lengte van de zinnen wordt hierop aangepast. Dat betekent dat we vaker afwijken van de oorspronkelijke tekst, maar wel proberen de boodschap van de tekst over te brengen. Dat is een transcreatieve tekst. We creëren als het ware een nieuwe tekst, gebaseerd op de doelgroep. Dat is veel effectiever dan een letterlijke vertaling, maar het vergt veel meer van de vertaler. Die moet zich inleven in de situatie van iemand in de doelgroep en hen aanspreken in hun eigen taal.

Met Engels kun je de wereld veroveren!

Het Engels wordt ook beschouwd als een internationale taal. Er worden bijvoorbeeld veel wetenschappelijke stukken gepubliceerd in het Engels. Zo kunnen wetenschappers van de hele wereld deze kennis gebruiken. Soms is het nodig zo’n wetenschappelijk artikel te vertalen, zodat lokale onderzoekers beter uit het onderzoek kunnen putten.

Dit geldt ook voor buitenlandse samenwerkingsverbanden, handelsmissies, internationale verdragen bijvoorbeeld door de Europese Unie etc.