Medische vertaling

Medische vertalingen vereisen natuurlijk de hoogste kwaliteit.

Bij een medische vertaling moet sprake zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit van vertalen. Het is dan ook echt specialistenwerk!

Vertalingen van een handleiding bij een medische apparaat of een medisch dossier met test- en analyseresultaten moeten zo duidelijk zijn dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Ook de vertaling moet zo helder mogelijk zijn, zodat medisch vertalen formuliereen verkeerde interpretatie niet mogelijk is. 

Extra controles medische vertalingen.

Mede om die reden worden juist bij medische teksten altijd extra controles ingepast. Zo wordt in basis al gebruik gemaakt van vertalers die bij voorkeur ervaring hebben opgedaan in de medische wereld. Velen van hen zijn dan ook als arts werkzaam geweest of als leidinggevende in een ziekenhuis of medisch laboratorium.

Daarnaast wordt elke tekst gecontroleerd op het consequent gebruik van vaktermen. Ook specifieke, branche gebonden termen zijn hierbij belangrijk. De basis van elke vertaling vind dan ook plaats vanuit een database met vaktermen en veel voorkomend vakjargon.

De kwaliteit van de vertalingen van 123Vertalen.nl bij medische teksten wordt door onze klantenkring zeer hoog gewaardeerd.

Medische vertaling

 

Een kwalitatieve medische vertaling is zeer specialistisch werk en kan dan ook alleen door specialisten worden uitgevoerd.

Deze specialisten, onze medische vertalers, hebben zich op hun vakgebied gespecialiseerd. Vaak zijn onze vertalers als leidinggevende of arts zelf werkzaam geweest in een zorginstantie. Zij zijn dan ook bekend met bijvoorbeeld de werking van medische apparatuur, de bedrijfsprocessen en de behandeling van patiënten.

 

Kwaliteitscontrole

 

Om de kwaliteit te waarborgen en er uiteraard geen fouten mogen worden gemaakt in medische vertalingen, wordt gebruik gemaakt van een database. Daarnaast wordt de doeltekst ook altijd gereviseerd door een collega op hetzelfde vakgebied.

Zo worden vertaalfouten en begripsfouten uitgesloten.

Als er na deze tweede vertaalronde nog vragen of onduidelijkheden in de tekst zijn, wordt dit altijd teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Met deze opdrachtgever worden vervolgens de vragen weggenomen om uiteindelijk een kwaliteitsvertaling van de oorspronkelijke tekst af te kunnen leveren.